Usługi Pralnicze JUPLA Stefania Jura, Piotr Pląskowski S.C. realizuje projekt pt.: Technologia RFID w zarządzaniu zakładem pralniczym dla optymalizacji poziomu wykorzystania parku maszynowego, zwiększenia liczby obsługiwanych podmiotów oraz minimalizacji transmisji COVID19.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 REACT-EU

Finansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 REACT-EU

Cele projektu

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie, która będzie miała pozytywny wpływ na jakość oferty handlowej firmy, podniesienia bezpieczeństwa higienicznego, obniżenie kosztów procesu prania, zwiększenie wydajności parku maszyn w przeliczeniu na zmianę oraz wejścia na rynek usług prania odzieży roboczej.
Celem projektu jest udoskonalenie usługi prania przez zastosowanie technologii RFID. Efektem działań będzie zwiększenie dynamiki rozwoju pralni JUPLA na rynku usług pralniczych w regionie Jeleniej Góry oraz budowa przewagi konkurencyjnej na bazie rozwiązań z obszaru przemysłu 4.0. Dodatkową kożyścią jest ograniczenie ryzyka transmisji SARS COV 2 lub innych patogenów.

Planowane efekty projektu

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:

  • Zmniejszenie ryzyka spadku wydajność procesu pralniczego wskutek nieobecności pracowników z powodu choroby, kwarantanny, izolacji poprzez zautomatyzowanie wybranych procesów pralniczych, dzięki wdrożeniu systemu zarządzania pralnią i infrastruktury RFID.
  • System do zarządzania pralnią z modułem rental umożliwi sprawną obsługę większej liczby klientów, nawet klientów o niskim wolumenie prania. Usługa rentalu jednorodnego asortymentu w połączeniu z optymalizacją procesu produkcyjnego zwiększy poziom obłożenia urządzeń pralniczych.
  • Wprowadzenie usługi rentalu jednorodnego umożliwi dywersyfikację rynków zbytu poprzez zaoferowanie obsługi dla małych obiektów, w tym mikro podmiotów (apartamenty, kwatery na wynajem).
  • Zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego pracowników poprzez eliminację procesu ręcznego liczenia odebranego asortymentu, ograniczenie fizycznego kontaktu pracownika z brudną bielizną na etapie liczenia i ważenia.
  • Zwiększenie zatrudnienia o co najmniej dwa nowe miejsca pracy.

Wartość projektu: 263 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 224 230.00 PLN