Oświadczenie

W związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa Sars-CoV-2, firma Usługi Pralnicze JUPLA Stefania Jura, Piotr Pląskowski, ul. Poznańska 4C, 58-500 Jelenia Góra oświadcza, iż stosowane w technologii produkty do prania wodnego spełniają wymagania dezynfekcji chemiczno-termicznej. Pralnia używa środki stosowane w technologii Sovrana, z zastosowaniem produktów firmy Christeyns, które skutecznie niszczą określone w wydanym wykazie wirusy i bakterie, w tym wirusy z grupy otoczkowych, którym jest Sars-CoV-2 . W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono, że wirusy z tej grupy stosunkowo łatwo jest dezaktywować i giną w procesie prania wodnego, przy zachowaniu odpowiednich dozowań poszczególnych produktów, czasu prania oraz temperatury. Dlatego też pralnie wodne, które nie posiadają bariery higieny oraz nie są do tego zobowiązane w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, stosując technologię proponowaną przez firmę Sovrana (Pralnia JUPLA korzysta z tej technologii) mają pewność dezynfekcji w procesie prania. Przy zachowaniu zgodnego z prawem postępowania dotyczącego reżimu sanitarnego po procesie prania (związanym m.in. z pakowaniem oraz transportem ręczników, bielizny hotelowej i pozostałego prania pochodzącego z hoteli), nie ma możliwości, aby wirus ten rozprzestrzeniał się poprzez asortyment prany w pralni hotelowej. Wszystkie produkty stosowane w technologii prania oferowanej przez firmę Sovrana, z zastosowaniem dezynfekcji termiczno-chemicznej, w pralniach posiadających automatyczny system dozowania, posiadają niezbędne świadectwa jakości zdrowotnej oraz badania (badania nad dezynfekcją termiczno- chemiczną na wybranych produktach oferowanych przez firmę Sovrana, potwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie).